Od maja 2024 KOSTKA nawiązała współpracę z Fundacją Wawel z Rodziną. Fundacja wspiera dzieci i młodzież z mniej zamożnych domów w rozwoju i edukacji. Zapewne zastanawiające jest to, na jakim gruncie możemy razem współpracować. Przedstawiamy kilka słów na temat działań Fundacji Wawel z Rodziną

Misją Fundacji „Wawel z Rodziną” jest upowszechnianie pozytywnych postaw i wzorców społecznych, propagujących czynienie dobra w różnych środowiskach społecznych, szczególnie tych zagrożonych wykluczeniem.

Fundacja od początku istnienia prowadzi szereg przedsięwzięć wspierających dzieci, młodzież, oraz całe rodziny znajdujące się w trudnych sytuacjach życiowych. Nieustannie dokłada wszelkich starań, aby zminimalizować różnice społeczne. Udziela pomoc rzeczową i finansową rodzinom  poszkodowanym przez los.

W celu realizacji misji, fundacja prowadzi m.in. program „Dobro od Dziecka”, który jest dedykowany świetlicom środowiskowym. W ramach programu odbywają się warsztaty dla wychowawców i podopiecznych świetlic środowiskowych, na których pracownicy placówek zdobywają wiedzę na temat efektywniejszej pracy z dziećmi.

Od 2008 roku w ramach programu „Masz szansę” Fundacja stara się aktywnie wyrównywać szanse edukacyjne dzieci z różnych środowisk oraz pomagać im w rozwijaniu pasji i talentów. Fundacja przyznaje też na ten cel stypendia, pozwalające realizować aspiracje edukacyjne i talenty młodych ludzi, chcących kontynuować naukę w szkołach policealnych lub szkołach wyższych.

Fundacja „Wawel z Rodziną” pozyskuje środki finansowe od darczyńców oraz Fundatorów, wśród których jest marka Wawel.  

Zarówno fundacja jak i KOSTKA pragnie pomagać innym stąd też pomysł na współpracę.  Obecnie Fundacja Wawel chętnie wspiera organizowane przez Naszą szkołę wydarzenia sportowe, przekazując na ten cel słodkie wyroby, którymi możemy częstować naszych uczniów bioracych udział w sportowych rywalizacjach. 

W tak krótkim czasie współpracy udało się razem zorganizować dwa wydarzenia sportowe w naszej szkole.

23 maja br odbył się turniej szkół katolickich koszykówki 3×3 na jeden kosz. To było pierwszy wydarzenie pod patronatem Fundacji Wawel z Rodziną. Kolejnym wydarzeniem był turniej tenisa stołowego oraz piłki nożnej, który zorganizowany był 20.06 podczas dnia sportu w KOSTCE

Bardzo dziękujemy za otrzymane wsparcie od Fundacji.  

Mamy jednak nadzieję, że w najbliższym czasie rozwiniemy naszą współpracę na inne płaszczyzny.