Kurs językowy 

The North West Academy of English

 Derry, Irlandia Północna

Termin wizyty:

 • Termin uwarunkowany jest od najkorzystniejszej ceny biletu lotniczego. Planowany wyjazd kwiecień, koniec maja lub pierwsza połowa czerwca. 
 • Przelot samolotem Kraków – Belfast lub Kraków – Dublin 

Wymagania ogólne:

 • Projekt jest skierowany do uczniów z klas  2 i 3 .
 • Projekt ma charakter kursu językowego w szkole językowej
 • W wyjeździe może wziąć udział do 20 uczniów.

Warunki udziału w rekrutacji:

 • W  programie mogą brać udział jedynie uczniowie, których zachowanie, postawa i postępy  dydaktyczne nie budzą zastrzeżeń. 
 • wypełnienie dokumentów: 
 • test językowy, 
 • dane osobowe, 
 • informacje zdrowotne (Google Link)

– formularz rekrutacyjny uczestnika

– zgoda na wyjazd

– kandydaci zobowiązani są także poprosić o ocenę postawy ucznia  przez wychowawcę klasy lub innego nauczyciela.

Koszty uczestnictwa:

Wyjazd jest indywidualnym wyjazdem ucznia za zgodą jego rodziców/opiekunów prawnych. Koszt wyjazdu do Derry  ponosi w całości rodzic/prawny opiekun ucznia.

  • Cena za kurs i pobyt £530 (  odbiór z Belfastu)
  • Cena za kurs i pobyt £550 ( odbiór z  Dublina )
  • Opłata za specjalne wyżywienie (coeliac, gluten free, vegan, lactose free etc.):      £20 za tydzień za osobę 
  • koszt transportu – bilet lotniczy ( od 1500 – 2000 zł
  • Ubezpieczenie  
 • wpłata zaliczki 150 funtów/na konto szkoły w Derry
 • zakwaterowanie i posiłki zapewniają rodziny goszczące

Zobowiązania uczestników:

 • Uczestnicy projektu zobowiązują się aktywnie uczestniczyć w programie w Irlandii, Derry.
 • Uczestnicy zobowiązują się przestrzegać regulaminu projektu oraz wytycznych organizatorów.

Proszę o uzupełnienie wstępnego formularza czy są Państwo zainteresowani aby Państwa dziecko uczestniczyło w kursie językowym w Derry. 

Formularz

h

Informacje w języku polskim

Program