Informacja dla uczniów aplikujących do Programu WOLONTARIATU

w St. Louis University High w USA 

 8/9 luty – 24/25 luty 2024 roku

 

Uczniowie i Uczennice klas 2 oraz 3 Kostki Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Jezuitów w Krakowie mogą ubiegać się o możliwość udziału w programie wolontariatu organizowanym przez St. Louis University High w USA. Głównym celem programu jest doświadczenia edukacji jezuickiej w formie aktywnego udziału w wolontariacie, rozwijanie kompetencji językowych, doświadczenie bycia “obywatelem świata”. Ponadto wolontariat zagraniczny daje młodym ludziom wyjątkową możliwość doświadczenia samodzielności i treningu umiejętności społecznych w grupie międzynarodowej. 

INFORMACJE PODSTAWOWE

Program przeznaczony jest dla uczniów i uczennic z klas 2 i 3  (łącznie 5 osób). Uczestnicy programu wolontariatu uczęszczają w ciągu dnia do ośrodków Boys Hope Girls Hope www.boyshopegirlshope.org, City Garden Montessori School https://www.citygardenschool.org/, Guardian Angel gdzie spędzają czas z młodzieżą i pomagają w organizowaniu zajęć oraz  funkcjonowaniu ośrodka.

Przez czas trwania wolontariatu mieszkają u rodzin uczniów ze SLUH w wieku 15-16 lat, są gośćmi w ich domach. Zarówno w trakcie wolontariatu jak i w rodzinie goszczącej godnie reprezentują Kostka Publiczne Liceum Ogólnokształcące.

JAK UBIEGAĆ SIĘ O UDZIAŁ W WOLONTARIACIE W USA  (WAŻNE TERMINY)

Osoby zainteresowane udziałem w programie proszone są o zgłoszenie do dnia 15 listopada 2023 r (osobiście lub mailowo: [email protected] ) wraz z kompletem wymaganych dokumentów rekrutacyjnych:

 – formularz rekrutacyjny uczestnika;

– formularz dla rodzica/opiekuna prawnego ucznia;

– kartę informacyjną do wpisania danych osobowych ucznia;

– wydruk bieżących ocen z systemu Librus,

– kserokopia paszportu – strony ze zdjęciem.

Kandydaci zobowiązani są także poprosić o  ocenę postawy ucznia  przez wychowawcę klasy. 

UWAGA! 

Wyjazd odbywa się w czasie ferii szkolnych. Wyjazd jest indywidualnym wyjazdem ucznia za zgodą jego rodziców/opiekunów prawnych (nie jest to wycieczka szkolna, niepełnoletnich uczniów obowiązuje zgoda na samodzielny przelot). Osoby zakwalifikowane do udziału w wolontariacie w St. Louis będą musiały we własnym zakresie zakupić bilet lotniczy i ubezpieczenie podróżne oraz wystąpić o zezwolenie wjazdu za pośrednictwem internetowego systemu ESTA. Niezbędne jest także posiadanie paszportu ważnego jeszcze przez pół roku od planowanego powrotu ze Stanów.

Udział w programie wolontariatu nie wyklucza z aplikowania do programu nauki w St. Louis w sierpniu 2024 r. Zaangażowanie ucznia podczas programu wolontariatu i dobra opinia koordynatorów z St. Louis mogą być atutem w rekrutacji do programu nauki w SLUH i Nerinx.

DOKUMENTY DO POBRANIA

Poniżej dokumenty do pobrania, termin składania dokumentów mija 15 listopada 2023 r. o godz. 12.00 – mailowo: [email protected]