Z wielką radością i przyjemnością informujemy, że KOSTKA znalazła się w gronie laureatów 26 najważniejszych nagród za najlepiej wykonane zadania, otrzymując tytuł „Złotej Szkoły NBP” III edycji w roku 2023.

KOSTKA Publiczne Liceum Ogólnokształcące Jezuitów im. św. Stanisława Kostki została nagrodzona Specjalną Nagrodą Prezesa NBP za najbardziej innowacyjne i inspirujące społeczność szkolną wykonanie zadań III edycji programu Złote Szkoły NBP!

W dniu 30 maja 2023 r. o g. 12.00 miała miejsce gala finałowa III edycji Złotych Szkół NBP, w której uczestniczyli laureaci 26 nagród za I, II, III miejsce i wyróżnienia – w trzech kategoriach zadań oraz uczniowie KOSTKI Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Jezuitów im. św. Stanisława Kostki jako zdobywcy Nagrody Specjalnej i Nagrody Prezesa NBP.

Lista Złotych Szkół NBP oraz laureatów wszystkich nagród została opublikowana po gali na platformie Złotych Szkół NBP pod adresem: zloteszkoly.nbp.pl oraz na stronie: nbp.pl/zloteszkoly.

Warto wspomnieć, iż KOSTKA dwa lata temu otrzymała wyróżnienie za zadanie Lekcja z ekonomią, w roku ubiegłym wygrała pierwszą nagrodę w kategorii Lekcja z ekonomią, a w obecnym roku 2023 zdobyła specjalną Nagrodę Prezesa NBP za najbardziej innowacyjne i inspirujące społeczność szkolną wykonanie zadań III edycji programu „Złote Szkoły NBP”!

Koordynatorem programu w KOSTCE zarówno w tym roku jak i w latach ubiegłych była pani profesor Aneta Surma-Mistarz, nauczyciel przedmiotu podstawy przedsiębiorczości. Uczestnikami programu w obecnym roku byli wszyscy uczniowie KOSTKI. Do prezentacji zostały włączone niemal wszystkie przedmioty. W szczególny sposób zaangażowało się 20 uczniów a oficjalnymi ambasadorami programu było 10 osób. Ambasadorzy programu wraz z panią profesor Anetą Surmą-Mistarz wzięli udział w gali finałowej III edycji Złotych Szkół NBP w dniu 30 maja 2023 r. w Warszawie. 

Organizatorem ogólnopolskiego programu edukacyjnego NBP od trzech lat jest Narodowy Bank Polski https://zloteszkoly.nbp.pl/