W ramach obchodów dnia liczby π, uroczyście zasadziliśmy π-nię pamięci. Akcja miała na celu również uświadamianie ekologiczne młodzieży. Koordynatorem akcji, podobnie jak i całego Dnia Liczby π, był prof. Damian Jurusik.