Informacja dla uczniów aplikujących do Programu Nauki w jezuickiej męskiej szkole  St. Louis University High School   oraz żeńskich szkół Nerinx Hall i St. Joseph’s Academy w USA 

9/10 sierpnia – 11/12 września 2023 roku 

(termin może ulec przesunięciu +/- 2 dni)

W ramach sieci szkół jezuickich na świecie uczniowie, którzy od września będą uczęszczać do klasy drugiej i trzeciej w  KOSTCE  Publicznym Liceum Ogólnokształcącym Jezuitów im. św. Stanisława Kostki w Krakowie, mogą ubiegać się o możliwość udziału w programie nauki w męskiej  szkole St. Louis University High w USA. https://www.sluh.org/

Dla uczennic naszej szkoły również mamy ofertę udziału w programie nauki w żeńskiej szkole Nerinx Hall w Webster Groves w stanie Missouri oraz St. Joseph’s Academy która jest częścią archidiecezji St. Louis. https://www.nerinxhall.org/ Home – St. Joseph’s Academy (sja1840.org)

Głównym celem programu jest doświadczenia edukacji jezuickiej w innym kraju i na innym kontynencie, rozwijanie kompetencji językowych, doświadczenie bycia “obywatelem świata”, ponadto program daje młodym ludziom wyjątkową możliwość doświadczenia samodzielności i nauki w międzynarodowej grupie.

INFORMACJE PODSTAWOWE 

Uczestnicy programu uczęszczają na  lekcje zgodnie z  planem klasy, do której zostaną przydzieleni, są pełnoprawnymi uczniami lekcji. Zajęcia z języka angielskiego odbywać się będą w specjalnej grupie dostosowanej dla uczniów z programu.  Uczniowie KOSTKI przez czas trwania nauki mieszkają u rodzin uczniów ze SLUH, NERINX HALL, St. Joseph’s Academy są gośćmi w ich domach. Zarówno w szkole jak i w rodzinie goszczącej godnie reprezentują KOSTKĘ Publiczne Liceum Ogólnokształcące.

W  programie mogą brać udział jedynie uczniowie, których zachowanie, postawa i postępy  dydaktyczne nie budzą zastrzeżeń. 

 Uczestnicy decydujący się na wyjazd zobowiązują się do: 

– aktywnego udziału w zajęciach przygotowujących do wyjazdu, zapoznawania się  z dostarczonymi informacjami/materiałami, terminowego wypełniania zadań związanych  z organizacją wyjazdu; 

– aktywnego uczestnictwa w zajęciach – w tym przygotowania się do zajęć;

– przestrzegania zasad panujących w szkole, w tym do stosowania się do obowiązującego w szkole dress codu;

– godnego reprezentowania KOSTKI podczas całego pobytu w Stanach Zjednoczonych (zarówno w szkole, w goszczącej rodzinie jak i poza nimi);

– przygotowania po powrocie prezentacji dla uczniów i nauczycieli KOSTKI o nauce i doświadczeniach zdobytych w czasie programu;

– przesyłania w trakcie pobytu w szkole w St Louis informacji wraz ze zdjęciami obrazujących działania podejmowane w programie – do opublikowania na stronie internetowej szkoły i umieszczenia  na portalu społecznościowym facebook; 

– spotkania on-line podczas pobytu w Stanach z pedagogiem/psychologiem szkolnym KOSTKI;

– przedstawienia po powrocie 1-3 pomysłów, idei, inspiracji z wyjazdu do St Louis, które można by wykorzystać w KOSTCE; 

– włączania się w działania promujące KOSTKĘ PUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE w St Louis oraz w działania promujące wyjazd po powrocie do Polski.

KOSZTY UDZIAŁU W PROGRAMIE  

Zakwaterowanie – gościna u rodzin uczniów

Bilet lotniczy (Kraków-St Louis-Kraków) – we własnym zakresie ok 7000 zł

Wiza amerykańska, ubezpieczenie, kieszonkowe – we własnym zakresie 

CHŁOPCY 

DZIEWCZYNY  

– wiza turystyczna  – 21 USD

– ubezpieczenie 500 – 800 PLN

Najważniejsze jest  posiadanie paszportu Covid-19. Niezbędne będzie także posiadanie paszportu ważnego jeszcze przez pół roku od planowanego powrotu ze Stanów.

JAK UBIEGAĆ SIĘ O UDZIAŁ W PROGRAMIE – WAŻNE TERMINY

Osoby zainteresowane udziałem w programie  po zapoznaniu się z ogólnymi informacjami o nim proszone są o zgłoszenie do  dnia 22.04 (osobiście lub mailowo: [email protected] ) wraz z  kompletem wymaganych dokumentów rekrutacyjnych:

– formularz rekrutacyjny uczestnika programu;

– formularz dla rodzica/opiekuna prawnego ucznia;

– kartę informacyjną do wpisania danych osobowych ucznia;

– wydruk bieżących ocen z systemu Librus; 

– kserokopia paszportu – strony ze zdjęciem.

Kandydaci zobowiązani są także poprosić o rekomendację wybranego przez  siebie  nauczyciela KOSTKI – przekazując mu formularz rekomendacji, który wypełniony nauczyciel  składa bezpośrednio do p. Iwony Szymkowicz. W procesie aplikacyjnym o ocenę postawy ucznia  będą także proszeni wychowawcy klas oraz odbędzie się rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim.

UWAGA!!  INFORMACJE DLA APLIKUJĄCYCH 

Osoby zakwalifikowane przez KOSTKĘ Publiczne Liceum Ogólnokształcące do udziału w programie muszą uzupełnić formularz o wizę turystyczną oraz  wypełnić wymagane dokumenty dostarczone przez  SLUH, Nerinx Hall czy St. Joseph’s Academy  – w tym potwierdzić wymagane przez Stan Missouri szczepienia (dawka przypominająca koklusz po 14 tym roku życia oraz szczepienie przeciw ospie), a także kartę badania lekarskiego w języku angielskim. 

DOKUMENTY DO POBRANIA

Termin składania dokumentów mija 22 kwietnia 2023r.

REGULAMIN PROJEKTU

OŚWIADCZENIE

Kryteria Naboru USA 2023