Akcja Narodowe Czytanie została zainicjowana przez Prezydenta RP w 2012 roku wspólną lekturą „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza. W kolejnych latach proponowano do czytania wielkie dzieła literatury polskiej. W tym roku czytamy „Ballady i romanse” A. Mickiewicza. Do akcji włączyła się także KOSTKA. Uczniowie naszej szkoły nagrali krótki film, prezentując wybrane fragmenty utworu.

W realizacji wzięły udział następujące osoby:

Maksymilian Konarski – kl. 2A

Julia Drobot – kl. 3D

Krzysztof Bujniak – kl. 3D

Jonasz Kądziołka  -kl. 3D

Franciszek Gebauer – kl. 3C

Kajetan Pysz- kl. 3C

Opieka merytoryczna:

Katarzyna Kowalczyk – nauczyciel języka polskiego

Iwona Poręba – nauczyciel języka polskiego

Iga Szwajkosz – nauczyciel bibliotekarz