Informacja dla uczniów aplikujących do programu nauki w jezuickiej męskiej szkole St. Louis University High lub w żeńskiej szkole Nerinx Hall w USA i ich rodziców/opiekunów prawnych

10 sierpień – 10 września 2022

W ramach sieci szkół jezuickich na świecie uczniowie, którzy od września będą uczęszczać do klasy drugiej i trzeciej w KOSTCE  Publicznym Liceum Ogólnokształcącym Jezuitów im. św. Stanisława Kostki w Krakowie, mogą ubiegać się o możliwość udziału w programie nauki w męskiej  szkole St. Louis University High w USA. https://www.sluh.org/

Dla uczennic naszej szkoły również mamy ofertę udziału w programie nauki w żeńskiej szkole Nerinx Hall w Webster Groves w stanie Missouri, która jest częścią archidiecezji St. Louis. https://www.nerinxhall.org/

Głównym celem programu jest doświadczenia edukacji jezuickiej w innym kraju i na innym kontynencie, rozwijanie kompetencji językowych, doświadczenie bycia “obywatelem świata”, ponadto program daje młodym ludziom wyjątkową możliwość doświadczenia samodzielności i nauki w międzynarodowej grupie.

INFORMACJE PODSTAWOWE

termin: 10 sierpień – 10 września 2022

 Uczestnicy programu uczęszczają na  lekcje zgodnie z  planem klasy, do której zostaną przydzieleni, są pełnoprawnymi uczniami lekcji. Zajęcia z języka angielskiego odbywać się będą w specjalnej grupie dostosowanej dla uczniów z programu.  Uczniowie KOSTKI przez czas trwania nauki mieszkają u rodzin uczniów ze SLUH lub NERINX HALL, są gośćmi w ich domach. Zarówno w szkole jak i w rodzinie goszczącej godnie reprezentują KOSTKĘ Publiczne Liceum Ogólnokształcące Jezuitów.

 JAK UBIEGAĆ SIĘ O UDZIAŁ W PROGRAMIE – WAŻNE TERMINY

Osoby zainteresowane udziałem w programie  po zapoznaniu się z ogólnymi informacjami o nim proszone są o zgłoszenie do  dnia 18.05 (osobiście lub mailowo: [email protected] ) wraz z kompletem wymaganych dokumentów rekrutacyjnych:

– formularz rekrutacyjny uczestnika programu;

– formularz dla rodzica/opiekuna prawnego ucznia;

– kartę informacyjną do wpisania danych osobowych ucznia;

– wydruk bieżących ocen z systemu Librus; 

– kserokopia paszportu – strony ze zdjęciem.

Kandydaci zobowiązani są także poprosić o rekomendację wybranego przez  siebie  nauczyciela KOSTKI – przekazując mu formularz rekomendacji, który wypełniony nauczyciel  składa bezpośrednio do p. Iwony Szymkowicz. W procesie aplikacyjnym o ocenę postawy ucznia  będą także proszeni wychowawcy klas.

Uwaga! 

Osoby zakwalifikowane przez KOSTKĘ Publiczne Liceum Ogólnokształcące do udziału w programie będą musiały uczestniczyć w procesie ubiegania się o wizę F1 z formularza I20, uzupełnić formularz DS-160 oraz  wypełnić wymagane dokumenty dostarczone przez St. Louis University High czy Nerinx Hall – w tym potwierdzić wymagane przez Stan Missouri szczepienia (dawka przypominająca koklusz po 14 tym roku życia oraz szczepienie przeciw ospie), a także kartę badania lekarskiego w języku angielskim. Najważniejsze jest  posiadanie paszportu Covid-19. Niezbędne będzie także posiadanie paszportu ważnego jeszcze przez pół roku od planowanego powrotu ze Stanów.

KOSZTY: 

Opłata za wizę – 160 USD (chłopcy) / dziewczyny – wiza turystyczna – 14 USD

Opłata za SEVIS – 350 USD ( chłopcy)

UBEZPIECZENIE – ok 200 USD

BILETY LOTNICZE (Kraków-USA / USA -Kraków) – ok 1000 – 1200 USD

KIESZONKOWE – ok 500 USD

 

Całkowity koszt: ok 2210 – 2410 USD 

 Koszty w całości pokrywa uczestnik wyjazdu. 

DOKUMENTY DO POBRANIA

Poniżej dokumenty do pobrania, termin składania dokumentów mija 18 maja 2022r.

USA_karta informacyjna_dane ucznia_2022

USA_formularz_rekomendacja nauczyciela_2022

USA formularz uczeń 2022

USA_formularz_rodzic_2022

 

Formularze do dnia 18.05.2022 proszę przesłać mailowo [email protected] . W razie pytań prosimy o kontakt z p. Iwoną Szymkowicz