Droga Młodzieży,

informujemy, że we wtorek 26 kwietnia, środę 27 kwietnia – nie ma obiadów w szkolnej stołówce U Stasia.