KOSTKA  to wyjątkowa szkoła, w której w myśl założeń pedagogiki ignacjańskiej  uczeń jest najważniejszy!

Jeśli interesuje Cię:

* bezpłatna edukacja na wysokim poziomie, realizowana w duchu pedagogiki jezuickiej;

* doskonałe zaplecze dydaktyczne, świetnie wyposażone sale i pracownie językowe, chemiczne, biologiczne, fizyczne, muzyczne;

* nauka w systemie jednozmianowym, w mało licznych oddziałach klasowych;

* bogata oferta nieodpłatnych zajęć dodatkowych – edukacyjnych, artystycznych i sportowych;

* możliwość udziału w zagranicznych wyjazdach, wymianach, wycieczkach i projektach międzynarodowych.

I wiele, wiele innych, to już dziś zapraszamy Cię do stania się jednym z nas! Wszelkie informacje na temat oferty edukacyjnej oraz procesu edukacji znajdziesz po kliknięciu w poniższy panel.