Zuzanna Ślusarczyk otrzymała tytuł LAUREATA za zajęcie 14 miejsca na poziomie 4 w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Zadań Logicznych

Stanisław Kopeć otrzymał tytuł  LAUREATA za zajęcie 15 miejsca na poziomie 4 w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Zadań Logicznych

Podziękowanie dla P. Prof. Beaty Rudnickiej-Szyby za towarzyszenie młodzieży w drodze do sukcesów matematycznych.