Były już ,,lekcje z ekonomią w terenie” w Salonie Ekonomicznym NBP, a teraz przyszedł czas nową odsłonę ciekawej edukacji ekonomicznej poza murami szkoły.

10 marca 2022 roku Kostkowicze udali się z wizytą do Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie na spotkania z ekspertami policyjnymi. Był to czas realizacji zadań programu ,,Złote Szkoły NBP – Bezpieczni w finansach osobistych”, kiedy teoria została połączona z praktyką…

Zabezpieczenia polskich banknotów obiegowych oraz kradzież tożsamości z wykorzystaniem dowodu osobistego – to temat pierwszego spotkania. 

Ksiądz, dr Mateusz Kowalcze SJ, były nauczyciel chemii i religii w Kostce, a obecnie pracownik Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Krakowie – w bardzo ciekawy sposób prezentował nam na przykładach rodzaje zabezpieczeń banknotów obiegowych. Niektórzy z nas pierwszy raz spoglądali na banknot ,,500 ZŁOTYCH” i poznawali tajniki jego nowoczesnych zabezpieczeń. 

W trakcie drugiego spotkania uczennice i uczniowie Kostki mogli uczestniczyć w praktycznym pokazie możliwości specjalistycznego sprzętu do rozpoznawania fałszerstw dokumentów. Ekspert Laboratorium Kryminalistycznego podinspektor Zbigniew Zieliński oraz jego kolega z pracy (wspomniany o. Mateusz SJ)  podzielili się z nami swoimi doświadczeniami z pracy. Poznaliśmy także wiele ,,opowieści z życia wziętych” o prawdziwych fałszerzach… 

Na trzecim spotkaniu osobiście poznaliśmy mł. insp. Jana Klimę – Naczelnika Wydziału do walki z Cyberprzestępczością KWP w Krakowie, który w poprzedniej edycji programu ,,Złote Szkoły NBP – Giganci finansów osobistych” w ramach zadania  ,,spotkanie z ekspertem” gościł on-line w Kostce. Dowiedzieliśmy się wiele o zagrożeniach dla elektronicznych systemów płatności. Rozmowy toczyły się wokół praktycznych przykładów rodzajów phishingu oraz form popełniania przestępstw. 

Na zakończenie odbyło się równie ważne spotkanie – dyskusja przy ciastku i kawie:), czas wspomnień… i zadawania pytań…

ZAPRASZAMY – DOŁĄCZ DO WYBRANEGO SPOTKANIA!