Złote Szkoły NBP II edycja 2021/2022

Złote Szkoły NBP to ogólnopolski program skierowany do środowisk szkolnych, którego ideą jest rozwijanie kompetencji ekonomicznych młodego pokolenia. Celem programu jest aktywizowanie nauczycieli i uczniów oraz stworzenie sieci szkół zaangażowanych w poszerzanie edukacji ekonomicznej.

Program aktywizuje nauczycieli i uczniów do podejmowania zespołowych inicjatyw na rzecz swojej szkoły i najbliższego otoczenia przybliżających zagadnienia ekonomiczne w nowatorski i przystępny sposób.

KOSTKA uczestniczyła z sukcesem w I edycji programu ,,Złote Szkoły NBP – Giganci Finansów Osobistych”. 

Teraz bierzemy udział w II edycji programu ,,Złote Szkoły NBP – Bezpieczni w finansach osobistych”.