Rada Rodziców, Dyrekcja oraz Dział Edukacji Kulturalnej i Organizacji Imprez Szkolnych serdecznie zapraszają na

VIII Kiermasz Bożonarodzeniowy

Aneta Pietrzyk
Kierownik Działu Edukacji Kulturalnej i Organizacji Imprez Szkolnych