23 XI 2021r. klasa IIc pod opieką pani prof. Iwony Poręby oraz p. prof. Igi Szwajkosz udała się na lekcję muzealną organizowaną przez Muzeum Narodowe. W oddziale muzeum zlokalizowanym przy ul. Floriańskiej 41 przed laty znajdował się dom rodziny jednego z najwybitniejszych polskich artystów – Jana Matejki. Podczas zwiedzania, grupa podziwiać mogła wybrane dzieła malarza, a także i ich szkice i plany. Oprócz zwrócenia uwagi na dorobek artystyczny, zajrzeć można było w głąb procesu powstawania obrazu – pokazane zostały rozmaite rekwizyty, które Matejko umieszczał na swoich obrazach oraz uchylono kilka tajemnic dotyczących przedstawiania historii narodu z perspektywy czasu. Zwiedzanie obfitowało przede wszystkim w wiele ciekawostek z życia rodzinnego domu Matejków, tematem przewodnim przeprowadzonej lekcji była bowiem rola kobiety w XIX-wiecznym społeczeństwie. Immersyjne spotkanie z historią zwieńczone zostało niewielką kartą z zadaniami do wykonania. Uczniowie podzieleni na grupy rozpracowywali współczesny dla Matejków styl wypowiedzi, analizując treść listów, jakie Jan wymieniał ze swoją żoną Teodorą. Teksty interpretowano a ich język przekształcano na ten nam współczesny. Przeprowadzona analiza życia w XIX-wiecznym Krakowie doprowadziła zdecydowaną większość klasy, iż nie chciałaby powrotu do minionych czasów.

Wyjście edukacyjne uważam za niezwykle udane i chcielibyśmy takich imprez jeszcze więcej!

Franciszek Gebauer, 2c