18 listopada br. po raz siódmy wspólne śpiewanie dla Niepodległej połączyło społeczność KOSTKI z przedstawicielami Spółdzielni Mieszkaniowej „Na Kozłówce”
i mieszkańcami osiedla oraz zaproszonymi gośćmi. Tematem przewodnim tegorocznego spotkania były słowa błogosławionego Kardynała Stefana Wyszyńskiego:

Naród bez dziejów, bez historii, bez przeszłości, staje się wkrótce narodem bez ziemi, narodem bezdomnym, bez przyszłości. Naród, który nie wierzy w wielkość, i nie chce ludzi wielkich, kończy się. 

Teatr szkolny Dwie Maski Kostki i zespół wokalno – instrumentalny MAGIS przygotował montaż słowno – muzyczny i zaprosił wszystkich gości do  wspólnego przeżywanie historii zapisanej w tekstach literackich i pieśniach patriotycznych.

Grupa wokalna ze Spółdzielni Mieszkaniowej „Na Kozłówce” pod kierunkiem Pana Tadeusza Wolaka, wykonała pieśni patriotyczne, rozgrzewając wszystkich do wspólnego śpiewania, bo śpiew i muzyka otwierają serca na dobroć i miłość.

Było to spotkanie dla nas szczególnie ważne, dlatego przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego witali każdego osobiście i przypinali kotyliony. Nie brakło też obficie zastawionego stołu. Można było zakosztować pysznej kawy i słodkości przygotowanych przez Radę Rodziców w kawiarence KOSTKI i tym samym włączyć się do szkolnej akcji Herbatka dla ucznia. Kochani Rodzice ogromnie Wam za to dziękujemy!

Dziękujemy Wszystkim za wspólne śpiewanie dla naszej Ojczyzny. Ten czas, w którym ucieszyliśmy się sobą i oddaliśmy hołd Tym, którzy dla nas poświęcili swoje życie jest to dla nas powód do dumy. Patriotyzm to nie tylko uczucie, to przede wszystkim postawa – codziennie podejmowane decyzje, rzetelnie wykonywana praca, wypełnianie swoich obowiązków, wzajemna pomoc i przekazywanie tradycji narodowych. 

Mamy nadzieję, że nasze starania przybliżyły państwu tę niebywale ważną rolę patriotyzmu. 

            Do zobaczenia za rok na VIII Patriotycznym Śpiewaniu dla Niepodległej.

Tomasz Nogaj SJ – Dyrektor szkoły

Iwona Pasławska-Smęder

Aneta Pietrzyk