Zapraszamy uczniów KOSTKI do udziału w programie wirtualnej wymiany międzynarodowej z Boston College High School:  “Explore the Word – American-Polish adventure”. W związku z ogromnym sukcesem zeszłorocznej wymiany, rozpoczynamy nabór do edycji 2021.

Celem programu jest stworzenie możliwości spotkania się i wymiany doświadczeń między uczniami dwóch szkół jezuickich z Bostonu i Krakowa, by rozwijać ich kompetencje międzykulturowe, językowe i społeczne. Tematem tegorocznej edycji jest ekologia i dbałość o Ziemię – nasz wspólny dom.

Przez sześć miesięcy uczniowie obu szkół będą pracować nad wspólnymi tematami i spotykać się zdalnie regularnie, raz w miesiącu, aby prezentować wyniki swojej pracy. Przygotują prezentacje na zadane tematy, ale także wykonają zadania i wezmą udział w grach specjalnie dla nich zaprojektowanych.

Na zakończenie uczestnictwa w programie każdy uczestnik otrzyma certyfikat potwierdzający udział w programie wirtualnej wymiany uczniowskiej.

Zapraszamy uczniów KOSTKI do zapoznania się opisem programu wirtualnej wymiany międzynarodowej i aplikowania o udział w nim.

Opis programu i regulamin

Formularz rekrutacyjny