Zapraszamy uczniów KOSTKI do udziału w bezpłatnym „Treningu pamięci i efektywnego uczenia się” organizowanym we współpracy z Instytutem Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

Warsztaty te poprowadzą dla nas studenci psychologii pod kierunkiem dr Anity Bajcar i mgr Agnieszki Baran. Jest to wyjątkowa propozycja zajęć, podczas których będziemy uczyć się jak działa pamięć, doskonalić swoją koncentrację uwagi, rozwijać zdolność zapamiętywania i przypominania sobie nauczonych treści oraz trenować efektywne uczenie się.  Zajęcia te to także okazja, by porozmawiać ze studentami psychologii na temat ich studiów.

 

Zajęcia będą odbywać się w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego (ul. Ingardena 6) w środy w godz. 16.40 – 18.10 od 17 listopada 2021 r. do 12 stycznia 2022 r. W przypadku pogorszenia się sytuacji epidemicznej jeśli zajdzie taka konieczność zajęcia zostaną zrealizowane w formie zdalnej.

 

Osoby zakwalifikowane do udziału w warsztatach deklarują gotowość aktywnego uczestnictwa we wszystkich 8 spotkaniach (17.11, 24.11, 01.12, 08.12, 15.12, 22.12, 05.01, 12.01). Zajęcia mają charakter warsztatowy, wymagają pracy indywidualnej i w zespołach. Udział osób niepełnoletnich będzie wymagał zgody rodziców/opiekunów prawnych, uczestnicy sami docierają na miejsce zajęć i z powrotem, szkoła nie zapewnia opieki na czas przejazdu na miejsce zajęć.

 

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają potwierdzenie udziału w warsztatach organizowanych przez Instytut Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

Uczniów KOSTKI, zainteresowanych zapisem prosimy o wypełnienie ankiety do dnia 06 listopada 2021 r. do godz. 21:00: https://forms.gle/eUW7dSvh99GFGtZk9. W przypadku większej liczby chętnych niż miejsc – o zapisach będzie decydowała kolejność zgłoszeń. Osoby przyjęte na warsztaty otrzymają mailowo dodatkowe informacje i formularze zgody na udział w zajęciach.

 

Serdecznie zapraszamy!