Akcja Narodowe Czytanie została zainicjowana przez Prezydenta RP w 2012 roku wspólną lekturą „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza. W kolejnych latach proponowano do czytania wielkie dzieła literatury polskiej. W tym roku czytamy „Moralność Pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej. Do akcji włączyła się także KOSTKA. Uczniowie naszej szkoły nagrali krótki film, prezentując wybrane fragmenty utworu.

W realizacji wzięły udział następujące osoby:

Emilia Synowska kl. 3B

Julia Wnęk – kl. 3B

Julia Drobot – kl. 2D

Krzysztof Bujniak – kl. 2D

Opieka merytoryczna:

  1. Iwona Poręba – nauczyciel języka polskiego
  2. Iga Szwajkosz – nauczyciel bibliotekarz