14 października 2021 roku, w Dzień Edukacji Narodowej i w Dzień Samorządności, w naszej szkole odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego. Zanim społeczność oddała głosy na poszczególnych kandydatów, miała miejsce debata prezydencka, w której udział wzięło czterech uczniów: Franek Gebauer z klasy 2C jako kandydat niezależny, Jonasz Kondziołka z klasy 2D, reprezentujący stronnictwo „Filary Kostki”, Antoni Łuczak z klasy 3A reprezentujący stronnictwo „Idea” oraz Maciej Słowik z klasy 3C, reprezentujący stronnictwo „Sieć”.

Debatę prowadził Szymon Szczęsny z klasy 3C. Była ona transmitowana do wszystkich sal lekcyjnych, ponieważ z powodu reżimu sanitarnego, spowodowanego pandemią koronawirusa, nie było możliwości zgromadzenia się całej szkoły na sali gimnastycznej.

Jako pierwszy zabrał głos Dyrektor KOSTKI o. Tomasz Nogaj, który przywitał wszystkich oraz życzył kandydatom powodzenia. Następnie wystąpił opuszczający urząd Prezydent KOSTKI Szymon Pająk, który zaprezentował osiągnięcia Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2020/2021.

Debata dzieliła się na cztery części. Na początku wszyscy kandydaci zaprezentowali siebie oraz swoje stronnictwa, natomiast po indywidualnej prezentacji pytania zadawał konferansjer. Następnie zgromadzeni w salach uczniowie, za pośrednictwem czatu, dopytywali kandydatów o ich programy. Na zakończenie debaty kandydaci mieli podsumować swoje dotychczasowe wypowiedzi.

Debata trwała półtorej godziny i po jej zakończeniu, uczniowie naszej szkoły zadecydowali, który z kandydatów zostanie Prezydentem KOSTKI. I tak oto 15 października 2021 roku, po podliczeniu głosów, wyniki głosowania przedstawiły się następująco:

– Prezydentem KOSTKI został Maciej Słowik,

– zastępcą Prezydenta KOSTKI został Antoni Łuczak.

Równocześnie z wyborami prezydenckimi odbyły się wybory na Rzecznika Praw Ucznia oraz wybory przedstawicieli sekcji medialnej, sekcji rozrywkowej, sekcji charytatywnej oraz sekcji ekologicznej. Na Rzecznika Praw Ucznia została wybrana Maja Zielińska ze stronnictwa „Sieć” (klasa 3C), a na przewodniczących sekcji kolejno: Szymon Pająk z klasy 3C (Sieć), Emilli Tylka – Suleja z klasy 3D (Sieć), Weronika Foryś z klasy 3D (Sieć) oraz Maksymilian Nalepa z klasy 3C (Sieć).

Gratulujemy i życzymy powodzenia!

Szymon Pająk – kl. 3C