Droga Młodzieży,
zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie. fotograficznym.

Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej ogłasza Konkurs fotograficzny dla uczniów szkół ponadpodstawowych pt. Górnictwo i Geologia w obiektywie. Jednym z głównych celów konkursu jest promocja i poprawa świadomości młodych osób o istocie górnictwa i geologii.

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych. Uczniowie, którzy chcieliby wziąć udział w Konkursie, powinni zgłosić jedną fotografię własnego autorstwa oraz wypełnić formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami.

Termin nadsyłania prac konkursowych upływa 31 marca 2022 r.

Dla Laureatów Konkursu przewidziane są nagrody pieniężne w wysokości: 1 000 zł brutto – I nagroda, 700 zł brutto – II nagroda, 300 zł brutto – III nagroda.

Szczegółowe informacje wraz z regulaminem Konkursu można znaleźć na stronie internetowej: https://wggg.pwr.edu.pl/o-wydziale/konkurs-fotograficzny-dla-szkol-ponadpodstawowych