Serdecznie zapraszamy uczniów KOSTKI do udziału w projekcie międzynarodowym „Save not waste”, który będziemy realizować do 31 sierpnia 2023 roku. Projekt ten realizujemy dzięki dofinansowaniu z programu Erasmus+.

Celem projektu jest zachęcenie młodzieży do podjęcia działań ograniczających wpływ człowieka na wykorzystanie zasobów naturalnych naszej planety. Ziemia jest naszym wspólnym domem i chcemy pokazać, jak o niego dbać. Wspólnie będziemy dążyć do wdrożenia małych, ale praktycznych kroków w celu zmniejszenia ilości odpadów wytwarzanych przez człowieka i wprowadzania w codziennym życiu „ekologicznych rozwiązań”. Będziemy także zachęcać do tzw. „zielonego myślenia” zarówno na poziomie indywidualnym – uczniowskim, a także szerszym – poziomie szkolnym i lokalnym.

W ramach projektu odbywają się regularne spotkania zespołu projektowego, na których rozmawiamy o idei „zero waste”, planujemy działania proekologiczne, bierzemy udział w wykładach i warsztatach tematycznych. Projekt jest realizowany we współpracy ze szkołami z Węgier, Litwy, Niemiec, Hiszpanii i Portugalii. Zależnie od sytuacji epidemiologicznej zorganizowane zostaną wyjazdy do szkół partnerskich lub spotkania międzynarodowe on-line.

 

Osoby zainteresowane dołączeniem do grupy projektowej prosimy o zapoznanie się z dokumentami projektowymi:

– stroną projektu: https://kostka.edu.pl/snew/

regulaminem udziału w projekcie,

regulaminem wyjazdów zagranicznych,

oświadczeniem – zgodą na udział w projekcie,

oświadczeniem – zgodą na przetwarzanie danych,

oświadczeniem – zgodą na wykorzystanie wizerunku.

 

Formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie należy wypełnić do dnia 20 września 2021 r. do godz. 22:00:

 

Formularze przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę. Wypełnienie ankiety nie jest równoznaczne z przyjęciem do projektu, osoby zakwalifikowane otrzymają odpowiednią informację drogą mailową. Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie będą musiały w późniejszym terminie dostarczyć odpowiednie zgody od rodziców.