W dniu dzisiejszym poznaliśmy nazwiska osób przyjętych do naszej szkoły w roku szkolnym 2021/2022 – gratulujemy wszystkim, którym udało się dostać do naszej szkoły! Wyniki naszych nowych uczniów są naprawdę imponujące! Mamy nadzieję, iż w KOSTCE będą oni mogli dalej rozwijać swoje talenty i pasje.

Równocześnie informujemy, iż w związku ze zwolnieniem się kilku miejsc w każdej z klas pierwszych, zapraszamy do składania podań w rekrutacji uzupełniającej.

Osoby zainteresowane aplikowaniem w dniach 3 – 5 sierpnia 2021  w godz. 8.00-15.00 dostarczają do szkoły:

– podanie (wzór do pobrania tutaj);

– świadectwo ukończenia szkoły podstawowej;

– zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty;

– wydruk dotychczasowego podania z systemu Omikron.

Listy uczniów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w rekrutacji uzupełniającej zostaną ogłoszone w dn. 16.08.2021 r.

W dniach 17 – 20 sierpnia 2021 r. uczniowie zakwalifikowani będą  potwierdzali wolę nauki (dostarczali oryginały dokumentów: świadectwa, zaświadczenia o wyniku egzaminu oraz kartę zdrowia dziecka, dwa zdjęcia legitymacyjne, kwestionariusz ucznia KOSTKI). 23 sierpnia 2021 r. poznamy listy uczniów przyjętych i nieprzyjętych do KOSTKI w rekrutacji uzupełniającej.

Podanie – rekrutacja uzupełniająca

Kwestionariusz ucznia – dla osób przyjętych