Zakończył się kolejny etap postępowania rekrutacyjnego – znamy już listy uczniów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do naszej szkoły.

Wszystkich kandydatów, którzy znaleźli się na liście zakwalifikowanych, zapraszamy do potwierdzania woli uczęszczania do naszej szkoły poprzez dostarczenie kompletu następujących dokumentów:

  • kwestionariusz ucznia zakwalifikowanego do szkoły (do pobrania ze strony szkoły – kliknij tutaj) z podpisami rodzica/opiekuna prawnego i ucznia,
  • oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
  • oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu,
  • oryginał zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim (o ile dotyczy danego kandydata)
  • dwa zdjęcia legitymacyjne podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem,
  • karta zdrowia ucznia (do pobrania w gabinecie medycyny szkolnej szkoły podstawowej).

Komisja rekrutacyjna przyjmuje dokumenty w dniach  i godzinach:

 23.07 (piątek), 26.07 (poniedziałek) w godzinach 8.00-15.00

28.07 (środa) i 30.07 (piątek) w godz. 9.00-15.00

 

Osoby, które w trakcie zapisu do szkoły nie będą w stanie dokonać wyboru stroju szkolnego zapraszamy w dni robocze (poniedziałek-piątek) w godz. 08.00-15.00 do sekretariatu KOSTKI. Strój należy zamówić najpóźniej do 27 sierpnia 2021 r.

Uprzejmie prosimy o przestrzeganie zasad sanitarnych podczas każdorazowej wizyty w KOSTCE. Prosimy do szkoły wchodzić pojedynczo, zachować wymagany odstęp między osobami, zakrywać usta i nos przebywając na terenie szkoły. W przypadku spraw niewymagających wizyty w szkole prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.

W dniu 2 sierpnia 2021 r. ogłoszone zostaną listy uczniów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły. Wyniki postępowania rekrutacyjnego kandydaci mogą także sprawdzić w elektronicznym systemie rekrutacji Omikron (https://krakow.e-omikron.pl/).

Jeśli po zakończeniu podstawowego etapu rekrutacji szkoła będzie nadal dysponowała wolnymi miejscami w dniu 3 sierpnia 2021 rozpocznie się rekrutacja uzupełniająca. Szczegóły dot. zasad składania wniosków podamy w tym miejscu w późniejszym terminie.

W razie pytań prosimy o kontakt na adres: [email protected], telefonicznie pod numerem 511 472 050 (od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-15.00).

h

KWESTIONARIUSZ UCZNIA KOSTKI