W dniach 7-9 czerwca 2021 odbyło się ostatnie spotkanie projektowe w ramach „Play seriously, learn playfully”. Ze względu na trwającą pandemię spotkaliśmy się z przyjaciółmi z Węgier, Dani i Hiszpanii zdalnie. Przez trzy dni uczniowie ze szkół partnerskich pracowali nad ostateczną wersją naszej interdyscyplinarnej gry planszowej oraz podsumowywali dotychczasowe doświadczenia z realizacji projektu. Choć smutno nam, że projekt dobiega już do końca, mamy nadzieję, że znajomości zawarte podczas jego trwania uda nam się podtrzymać w przyszłości.