Drodzy Kandydaci,

w dniu 17 maja rozpoczęła się rekrutacja do KOSTKI.

Przypominamy, że odbywa się ona poprzez system Omikron: https://krakow.e-omikron.pl/, za pośrednictwem którego należy złożyć podanie, które następnie dostarczamy do szkoły pierwszego wyboru.

W KOSTCE podpisane podanie wraz z załącznikami można złożyć osobiście w szkole (ul. Spółdzielców 5, w godz. 7.30-19.00) lub wysłać drogą mailową na adres: [email protected].

Należy pamiętać, że podanie wysyłane drogą mailową musi zostać wcześniej wydrukowane, a następnie podpisane i załączone do maila w formie czytelnego skanu/zdjęcia najlepiej w formacie PDF. Od tego roku system Omikron umożliwia również podpisanie podania Profilem Zaufanym (szczegóły w Omikronie). Do podania muszą również zostać dołączone wszystkie załączniki wymienione w podaniu.

Dokumenty, które będą Państwo dostarczać do szkoły osobiście należy przekazać pracownikowi, który będzie je odbierał na portierni. Wszystkie podania zostaną następnie przekazane komisji rekrutacyjnej, która będzie je potwierdzać w systemie Omikron.

Zachęcamy również do zapoznania się z terminarzem postępowania rekrutacyjnego. Szczegółowe informacje o rekrutacji i naszej szkole można znaleźć tutaj: https://kostka.edu.pl/nabor_21_22/

Na wszelkie pytania odpowiadamy mailowo: [email protected] lub telefonicznie: 511-472-050.

Zachęcamy do aplikowania do KOSTKI i życzymy powodzenia na nadchodzących egzaminach ósmoklasisty!

Szkolna Komisja Rekrutacyjna