Droga Młodzieży,

Zapraszamy Was do wzięcia udziału w Konkursie na najlepsze tło tablo 2021r.

Wynikiem pracy uczestnika powinno być tło, które zostanie zaadaptowane do szkolnego tablo dla tego rocznych absolwentów KOSTKI. Tematyka motywu tła musi nawiązywać do naszej szkoły.

Tło można stworzyć dowolną techniką (np. malarstwo, rysunek , grafika, fotografika idt) na formacie A4.

Na Wasze prace czekamy do 29 kwietnia 2021r.

Regulamin konkursu:

  1. Każdy uczeń może oddać tylko jedną pracę
  2. Uczeń oddaje pracę do 30 kwietnia 2021r. do sekretariatu uczniowskiego
  3. Praca jest podpisana pseudonimem i tytułem. Zapieczętowana w kopercie A4
  4. Dane ucznia umieszczone w kopercie A5 – koperta jest opisana „Konkurs tło na tablo 2021”
  5. Dane ucznia to: imię, nazwisko, klasa, pseudonim
  6. 30 kwietnia 2021r. komisja 4 osobowa w wyznaczonym składzie przez Dyrekcję dokonuję oceny wszystkich prac.
  7. Wygrywa tylko jedna praca.
  8. Komisja w razie potrzeby może dokonać zmiany regulaminu konkursu.

Wszelkie pytania związane z tworzeniem tła (np. umieszczenie głównego motywu tła, dobranie kolorystyki itd) prosimy kierować do nauczyciela informatyki (przez librusa).

O.Tomasz Nogaj SJ, dyrektor KOSTKI Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Jezuitów