Serdecznie zapraszamy uczniów KOSTKI do aplikowania o udział w „Jesuit Global Activism Leadership Summit”.

Jezuici od początków swego istnienia wezwani byli do tego, by działać wszędzie tam, gdzie potrzebuje ich Świat. Dziś także nauczyciele i uczniowie ze szkół jezuickich chcą odpowiedzieć na to wezwanie i wspólnie działać na rzecz zrównoważonego rozwoju. St. Louis University High School (St. Louis, MO), Boston College High School (Boston, MA), Regis Jesuit High School (Denver, CO), Regis High School (Manhattan, NY) oraz Jesuit High School (Portland, OR) organizują w marcu 2021 wydarzenie pod nazwą „Jesuit Global Activism Leadership Summit”. Uczniowie KOSTKI otrzymali zaproszenie do udziału w tym przedsięwzięciu.

Wydarzenie to skierowane jest do młodzieży w wieku 14-18 lat z zaproszonych szkół jezuickich z całego świata. Podczas jego trwania, połączeni wspólną misją i wizją, będziemy poszukiwać pomysłów na rozwiązanie globalnych problemów, które dotykają współczesny świat. Wspólnie będziemy zastanawiać się jak działać na rzecz wdrożenia 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju (ang. The Sustainable Development Goals – SDG), przyjętych przez wszystkie 193 państwa członkowskie ONZ Rezolucją Zgromadzenia Ogólnego 25 września 2015 roku w Nowym Jorku (zobacz więcej: http://www.unorg.pl/).

 

Osoby zakwalifikowane do udziału w programie:

– mają możliwości spotkania się z kolegami ze szkół jezuickich z Ameryki Północnej i Południowej, Europy, Afryki i Azji,

–  będą uczestniczyli w wykładach prelegentów – ekspertów na temat konkretnych Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDG)

– rozwiną swoją wiedzę z zakresu kluczowych kwestii związanych z każdym unikalnym Celem zrównoważonego Rozwoju,

– wezmą udział w międzynarodowej pracy grupowej w celu stworzenia planu działania, który dotyczy wybranych Celów zrównoważonego rozwoju, a następnie w ich prezentacji

– dzięki udziałowi w spotkaniach będą rozwijać swoje kompetencje językowe i międzykulturowe.

Udział w programie jest bezpłatny. Każda osoba zgłaszająca się do programu musi zadeklarować udział w 3 spotkaniach, które odbędą się w trzy kolejne soboty 13, 20 i 27 marca 2021 r. w godz. 17.00-20.00. Wszystkie zajęcia będą prowadzone w języku angielskim. Liczba miejsc jest ograniczona, udział w programie osób niepełnoletnich wymagać będzie zgody rodziców/opiekunów prawnych.

Uczniowie KOSTKI zainteresowani udziałem w programie proszeni są o kontakt na adres: [email protected] do dnia 04.02.2021 r. do godz. 18:00.

W przypadku większej liczby zgłoszeń niż miejsc kandydaci otrzymają mailowo do wypełnienia formularz rekrutacyjny.

Osoby zakwalifikowane do udziału w programie otrzymają do podpisania formularze zgody rodziców/opiekunów prawnych do uczestnictwa w nim.

 

 

 

Agnieszka Baran, psycholog, koordynator współpracy międzynarodowej