Konkurs: „Z książką Mi do twarzy”

 

Biblioteka szkolna zaprasza wszystkich uczniów do udziału w konkursie „Z książką Mi do twarzy”. Zadaniem konkursowym jest wykonanie samodzielnie zdjęcia albo rysunku przedstawiającego chwile spędzone z książką. Pokażcie jak czytacie!

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU:

I. Postanowienia ogólne:

 1. Konkurs „Z książką Mi do twarzy” organizowany jest przez bibliotekę szkolną.
 2. Przedmiotem konkursu jest wykonanie fotografii albo rysunku przedstawiającego chwile spędzone z książką.

 

II. Termin

 1. Termin trwania konkursu: 1.10 – 30.10.2020 r.

 

III. Cele konkursu:

 1. Rozwijanie zainteresowań czytelniczych uczniów.
 2. Rozwijanie wyobraźni i kreatywności.

  IV. Warunki uczestnictwa

 1. Każdy z uczestników konkursu może zgłosić tylko jedną pracę.
 2. Fotografie i rysunki muszą spełniać następujące wymagania techniczne:

  * format zapisu: JPG

* maksymalna pojemność: 10 MB, minimalna rozdzielczość: 1024×768 pxl

* zdjęcie w formacie pliku JPG lub PNG należy dostarczyć na pendrive lub innym nośniku.

* rysunek wykonany dowolną techniką w formacie A4

 1. Do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie samodzielnie wykonane zdjęcia lub rysunki nienaruszające praw autorskich osób trzecich.
 2. Ocena zdjęć dokonywana będzie w oparciu o następujące kryteria: kreatywność, technika wykonania, ujęcie tematu, kompozycja zdjęcia.
 3. Zgłoszone do konkursu prace nie mogą być wcześniej publikowane.
 4. Przesłanie prac równoznaczne jest ze zgodą na ich publikację.
 5. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest wypełnienie zgody na przetwarzanie danych (formularz znajduje się w bibliotece szkolnej).

 V. Ogłoszenie wyników.

1.Wyniki konkursu  ogłoszone zostaną na stronie internetowej szkoły.

VI. NAGRODY

 1. Nagrody przyznawane są autorom trzech najlepszych prac.