Akcja Narodowe Czytanie została zainicjowana przez Prezydenta RP w 2012 roku wspólną lekturą „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza. W kolejnych latach proponowano do czytania wielkie dzieła literatury polskiej. W tym roku czytamy „Balladynę” Juliusza Słowackiego. Do akcji włączyła się także KOSTKA. Uczniowie naszej szkoły nagrali krótki film, prezentując wybrane fragmenty dramatu J. Słowackiego.

W realizacji wzięły udział następujące osoby:

Emilia Synowska kl. 2B

Wiktoria Świt kl. 3Dg

Maryla Tomaszek kl. 2Cg

Jakub Lelek kl. 3Cg

Maciej Bruzda kl. 3 Cg

Franciszek Czech kl. 3 Cg

 

Opieka merytoryczna:

Anna Zdanek – nauczyciel języka polskiego

Iga Szwajkosz – nauczyciel bibliotekarz