W naszej historii KOSTKI Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Jezuitów, każdy kto przyczynia się do rozwoju naszej KOSTKI i ubogaca ją, mając ciekawe propozycje, wspierające i rozwijające młodzież, rozszerzając tym samym ofertę edukacyjną szkoły przez podnoszenie atrakcyjności zajęć w poszczególnych profilach  – należy do grona – Wyjątkowy dla KOSTKI.

Takim osobom w dowód wdzięczności i szczególnego szacunku dziękujemy. Do takich osób  należy Pan dr hab. Tomasz Nasiłowski Prezes Zarządu Firmy InPhoTech, który z rąk Ojca Dyrektora Szkoły Ks. Tomasza Nogaja SJ otrzymał KOSTKĘ. W dowód wdzięczności Ojciec Dyrektor wręczył również KOSTKĘ Pani Monice Kazimierczak, która na terenie szkoły prowadzi ciekawe i atrakcyjne zajęcia/warsztaty z fotoniki, cieszące się wśród uczniów dużym powodzeniem i uznaniem. Od początku istnienia szkoły, wręczane KOSTKI są zaprojektowane i wykonane przez rzeźbiarza światowego poziomu i blasku Pana prof. Karola Badynę wykładowcę ASP w Krakowie.

Uroczystość wręczania tych zaszczytnych wyróżnień miała miejsce w dniu 26 sierpnia 2020 r. w siedzibie CBR w Ołtarzewie, w czasie comiesięcznego spotkania pracowników firmy.

O.Tomasz Nogaj SJ, dyrektor KOSTKI Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Jezuitów
Józef Rostworowski, Dyrektor ds. Nadzoru Pedagogicznego