Istnieje możliwość domówienia strojów dla uczniów klas II i III. Wypełniony druk podania należy złożyć w szkole do dnia 04.09.2020 r. 

 

Formularz zamówienia