Drodzy Maturzyści

W dniu 11 sierpnia zgodnie z komunikatem dyrektora CKE będą wydawane świadectwa z egzaminu maturalnego w godz. 9- 14 w sekretariacie uczniowskim. W razie jakichkolwiek wątpliwości lub pytań proszę kontaktować się mailowo z p. Zofią Nazim [email protected]
Zofia Nazim

Zofia Nazim, nauczyciel języka angielskiego