Drodzy Uczniowie Kostki!

Zachęcamy Was gorąco do twórczości własnej…

Z pewnością każdy z Was posiada jakiś talent, czasami nieodkryty dar. Jeżeli pragniecie przelać na papier własne wrażenia, przeżycia i refleksje z codziennego dnia, czekamy na Was! Spróbujcie zatopić się we własnych myślach i wydobyć z siebie najpiękniejsze obrazy poetyckie.

Zajmijmy zatem ręce i myśli, nie dajmy się nudzie, twórzmy własną literaturę!

Dla autorów najciekawszych prac przewidziane są ciekawe nagrody.

Regulamin Konkursu Literackiego „Nic nie jest nam dane na zawsze….”

I. USTALENIA WSTĘPNE

1. Organizatorem konkursu jest:

– p. mgr Iga Szwajkosz (nauczyciel – bibliotekarz)

– p. prof. Iwona Poręba (nauczyciel języka polskiego)

2. Cele konkursu:

a. propagowanie twórczości literackiej uczniów,

b. rozwijanie umiejętności literackich,

c. uwrażliwienie na piękno i bogactwo języka ojczystego.

3. Nagrodzone prace zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły (w zakładce Biblioteka).

4. Przesłanie prac równoznaczne jest ze zgodą na ich publikację.

II. TERMIN:

1. Termin trwania konkursu: 4 maja – 30 maja 2020 r.

III. ZASADY KONKURSU

1. W konkursie mogą przystąpić wszyscy uczniowie szkoły.

2. Autor powinien podpisać swoją pracę: imię, nazwisko, klasa.

4. Do konkursu przyjmowane są prace:

a. pisane wierszem,

b. dotąd niepublikowane.

5. Każdy z uczestników może dostarczyć maksymalnie jedną pracę.

6. Konkurs jest jednoetapowy.

7. Prace przechodzą na własność organizatorów.

III. DOSTARCZANIE PRAC

  1. Prace konkursowe (w pliku WORD) należy przesłać na adres: [email protected] lub [email protected]
  2. IV. KRYTERIA OCENY PRAC KONKURSOWYCH

1. Twórczy charakter pracy;

2. Bogactwo języka;

3. Poprawność stylistyczna, gramatyczna, ortograficzna i interpunkcyjna.

V. OGŁOSZENIE WYNIKÓW

1. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną na stronie internetowej szkoły.

VI. NAGRODY

1. Nagrody przyznawane są autorom trzech najlepszych prac. 2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo przyznania nagród równorzędnych.