Profil ekonomiczno-społeczny skierowany jest do osób otwartych na poznawanie świata i kierujących nim mechanizmów: społecznych, ekonomicznych i politycznych. Kształtuje postawy sprzyjające indywidualnemu oraz społecznemu rozwojowi, w tym odpowiedzialności i wrażliwości na problemy społeczeństwa oraz otoczenia, w którym żyjemy. Nauka w tej klasie zakłada poszerzanie horyzontów poprzez: naukę geografii z gospodarką przestrzenną, matematyki ekonomicznej i wiedzy o społeczeństwie z naciskiem na nauki polityczne, między innymi dzięki możliwości uczestnictwa w wymianach międzynarodowych, a także warsztatach i spotkaniach eksperckich na Uniwersytecie Pedagogicznym. W klasie tej drugim nauczanym językiem obcym, realizowanym w zwiększonym wymiarze godzin, jest język hiszpański.

Uczniowie podejmując naukę w naszej szkole mogą korzystać z bogatej oferty zajęć KOSTKA MAGIS. Co to za zajęcia i skąd ta nazwa? Zobaczcie sami!

Najbardziej wyjątkowe zajęcia KOSTKA MAGIS, gromadzą uczniów od bardzo wczesnych godzin porannych w szkole. Co takiego sprawia, że część z nich już od 6.15 jest w KOSCE? Zobaczcie!

A na wiedzy o społeczeństwie rozpoznajemy fake newsy. Jak najlepiej tego nauczyć się? Tworząc własne! Zobacz Twórczość naszych uczniów w czasie kwarantanny – Zuzanny i Franciszka!