21 stycznia 2020 r. we wtorkowy wieczór w KOSTCE odbyło się noworoczne spotkanie seniorów z osiedla „Na Kozłówce”.

W świątecznej atmosferze Szanowni Seniorzy, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Na Kozłówce” i Rada Nadzorcza wspólnie śpiewali kolędy.

Grupa wokalna pod kierunkiem Pana Tadeusza Wolaka przygotowała mini recital. Zaśpiewali kilka pięknych kolęd i pastorałek  w darze dla seniorów, otrzymując w podziękowaniu gromkie brawa. Tradycyjnie nie zabrakło smacznego poczęstunku przygotowanego prze Panie ze stołówki „U Stasia”.
Był to wyjątkowy wieczór, bo na spotkanie przybyli również kolędnicy z turoniem, w towarzystwie diabła, śmierci, św. Mikołaja i aniołków.

My jesteśmy kolędnicy.
Przybywamy wprost z ulicy,
gdzie mróz tęgi trzyma mocno,
by wam szopkę noworoczną,
nowoczesną szopkę szkolną
tu przedstawić, jeśli wolno.

Zachęcali wszystkich do wspólnego kolędowania słowami:

Gdy gwiazda wokół
blaski rozsiewa,
niech każdy z nami
kolędę śpiewa.

Na koniec kolędnicy z koła teatralnego „Dwie Maski KOSTKI” złożyli noworoczne życzenia:

Co by Wom się darzyło wszelkie stworzenie

W kumorze, oborze daj Panie Boże.

W każdym kątku po dzieciątku,

A na piecu troje

Nie turbuj się gospodarzu, bo to wszystko twoje

Ile jedliczek, tyle cielicek

Ile świercosków, tyle bycosków

Żebyście mieli panny strojne i krowy dojne

Żebyście byli zdrowi, weseli jak w niebie Anieli.

Zdrowia, szczęścia winszujemy,

Na ten Nowy Rok! Na ten Nowy Rok!

Wykonawcy nagradzani byli licznymi brawami. Takie spotkania łączą ludzi i pokolenia. Wszystkim życzymy, aby miłość i życzliwość, nie tylko od święta, ale i przez cały rok gościła wśród starszych i potrzebujących.

O.Tomasz Nogaj SJ, dyrektor KOSTKI Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Jezuitów
Aneta Pietrzyk, nauczyciel bibliotekarz i Dyrektor Biura Promocji i Rozwoju Szkoły
 Iwona Pasławska-Smęder, pedagog
Zobacz zdjęcia