12 grudnia w Auli Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Edukacji Narodowej. Młodym stypendystom nagrody wręczała Pani Barbara Nowak, małopolska kurator oświaty.
Wysokie wyniki w nauce, zaangażowanie w życie szkoły, codzienna praca składająca się na ich osiągnięcia sprawiły, że wśród uczniów ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych województwa małopolskiego nagrodę odebrał uczeń KOSTKI – Piotr Góra z klasy 2c.
To dla Piotra jak i dla naszej KOSTKI powód do dumy i ogromna radość, że możemy cieszyć się Jego sukcesem.
Gratulacje!

Aneta Pietrzyk, nauczyciel bibliotekarz i Dyrektor Biura Promocji i Rozwoju Szkoły