Z radością informujemy, iż rozpoczynamy realizację nowego programu międzynarodowego we współpracy z North West Academy z Derry w Irlandii. W jego ramach uczniowie mają możliwość udziału w tygodniowym kursie angielskiego, podczas którego będą ćwiczyć swoje umiejętności językowe pod okiem native speakerów, rozwijać swoje kompetencje międzykulturowe w czasie warsztatów, poznawać kulturę Irlandii i podziwiać jej piękną przyrodę, a także poznawać ludzi mieszkających w Derry. Będzie to niezapomniany czas nauki przez doświadczenie i stały kontakt z językiem angielskim.

Osoby zainteresowane aplikowaniem o udział w kursie proszone są o zapoznanie się z informacją na temat kursu: Kurs językowo-kulturowy – Irlandia 2020 oraz złożenie do dnia 16.12.2019 r. do godz. 10.00 do p. Agnieszki Baran kompletu dokumentów rekrutacyjnych:

  1. karta informacyjna z danymi ucznia i jego rodziców/opiekunów prawnych;
  2. wypełniony i podpisany formularz rekrutacyjny – ucznia;
  3. wypełniony i podpisany formularz rekrutacyjny – rodzica/opiekuna prawnego;
  4. rekomendacja wychowawcy (zawierająca informacje o zachowaniu, postawie i ocenę pracy i zaangażowania w sprawy szkolne kandydata) – wychowawca poproszony przez ucznia przekazuje rekomendację bezpośrednio do p. Baran;
  5. wydruk bieżących ocen z systemu Librus,
  6. kserokopię dokumentu, z którym będzie podróżował uczeń: paszportu lub dowodu osobistego.

Zapraszamy do aplikowania i udziału w tym wyjątkowym feryjnym kursie!

O.Tomasz Nogaj SJ, dyrektor KOSTKI Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Jezuitów
Agnieszka Baran, psycholog, koordynator współpracy międzynarodowej