Stało się już tradycją KOSTKI, że co roku w grudniu ogłaszany jest konkurs na najładniejszą kartkę bożonarodzeniową:
– technika dowolna
– język obcy- angielski lub niemiecki
– termin składania kartek- 9 grudnia- do nauczycieli języków obcych
– podpisane ołówkiem
– nagrody- atrakcyjne, najładniejsze kartki będą wysłane do przyjaciół KOSTKI

  

ZAPRASZAMY!!!
Nauczyciele języków obcych