Zakończyliśmy w KOSTCE czterodniowy „maraton” próbnej matury. Uczniowie III klas w dniach od 19 do 22 listopada przystąpili do próbnej matury. Egzamin ten został przygotowany w Wydawnictwem OPERON. Przebiegał i podlegał takim samym zasadom i procedurom jak właściwy egzamin maturalny, czyli język polski, matematyka, język angielski i język niemiecki. W rozszerzonych przedmiotach uczniowie wybrali historię, wiedzę o społeczeństwie, geografię, matematykę, chemię, fizykę i oczywiście języki obce. Cała społeczność KOSTKI bardzo życzliwie obserwowała i dopingowała naszych maturzystów w ich pracy, którzy ćwiczyli i przysposabiali się do właściwego egzaminu dojrzałości.

Trzeba to powiedzieć, iż bardzo dojrzale i poważnie potraktowali uczniowie klas trzecich próbę „generalną” i wykorzystali szansę sprawdzenia się, skonfrontowania i ukierunkowania przygotowań do egzaminu. Czas leci szybko i można śmiało powiedzieć, że jest to wyjście z zakrętu przed ostatnią prostą, na której będzie linia finałowa, egzaminacyjna i końcowa, ważnego życiowego etapu. Jedynym sympatycznym, miłym przystankiem na ostatniej prostej, dającym wytchnienie i możliwość oderwania się od nauki będzie „studniówka”. Bardzo zależy nam w KOSTCE na tym, aby jak najlepiej nasi pierwsi maturzyści, byli przygotowani do egzaminu i do dalszej drogi edukacyjnej – już na poziomie uniwersyteckim.

Józef Rostworowski, Dyrektor ds. Nadzoru Pedagogicznego
Zofia Nazim, nauczyciel języka angielskiego