DYREKCJA KOSTKI PUBLICZNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO JEZUITÓW            

IM. ŚW. STANISŁAWA KOSTKI 

oraz SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „NA KOZŁÓWCE” W KRAKOWIE 

SERDECZNIE ZAPRASZAJĄ

 
Mieszkańców Osiedla „Na Kozłówce”
Grono Pedagogiczne oraz Pracowników Administracji i Obsługi
Uczniów i Rodziców, Absolwentów,
a także Przyjaciół KOSTKI

14 LISTOPADA br. O GODZ. 17.00

NA „VI PATRIOTYCZNE ŚPIEWANIE W KOSTCE”

Z OKAZJI 101. ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI,
KTÓRE

ODBĘDZIE SIĘ W BUDYNKU LICEUM PRZY ULICY SPÓŁDZIELCÓW 5.

O.Tomasz Nogaj SJ, dyrektor KOSTKI Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Jezuitów

Aneta Pietrzyk, nauczyciel bibliotekarz i Dyrektor Biura Promocji i Rozwoju Szkoły