Sobota 19 października 2019 r. upłynęła na intensywnych pracach w ogrodzie Kostki. Dokonanie znaczących zmian było możliwe dzięki Pani Katarzynie Szwajcy, która zaprojektowała zmiany w aranżacji ogrodu i ofiarowała wiele gatunków roślin oraz współpracy Pani Anety Pietrzyk z BRiPS i trojga Rodziców.
Co nowego w ogrodzie? Dotychczasowe nasadzenia na rabatach zostały uporządkowane
i wzbogacone w nowe gatunki roślin. Wydzielone zostało herbarium, powstał także skalniak, a teren przy ogrodzeniu będą od teraz zdobić iglaki. To oczywiście tylko część potrzebnych prac, które udało się nam wykonać. Bardzo dziękujemy Rodzicom za sobotnią pracę
i poświęcony czas. Dziękujemy pracownikom administracji i obsługi Pani Janinie Wilk, Pani Małgorzacie Mazurek oraz Panu Ryszardowi Oprychowi za wspieranie naszych działań oraz tym spośród uczniów, którzy od początku roku szkolnego włączali się w pracę w ogrodzie.
Ogromnie cieszą nas uzyskane efekty, ogród wymaga jednak stałego zaangażowania
i systematycznej pielęgnacji. Zapraszamy zatem wszystkich chętnych Uczniów oraz Rodziców do włączenia się w prowadzone przez cały rok działania; każda para rąk do pracy jest bezcenna.

Elżbieta Fyda, nauczyciel biologii i wychowania do życia w rodzinie

Aneta Pietrzyk, nauczyciel bibliotekarz i Dyrektor Biura Promocji i Rozwoju Szkoły