Fundacja Zbigniewa Herberta zaprasza uczniów naszej szkoły do włączenia się w ogólnopolską akcję społeczną „Podaruj wiersz”.
„Zbigniew Herbert pisał listy-wiersze do przyjaciół, do ważnych dla niego artystów, do osób, które cenił (niektóre z tych listów znalazły się następnie w książkach poety i należą do najprzenikliwszych i najmocniej poruszających jego utworów). Ten gest pisarza – gest ofiarowania komuś autografu wiersza – jest inspiracją dla naszej akcji.
Podarowanie wiersza może być gestem przyjaźni oraz wdzięczności, może dać duchowe wsparcie, nieść pociechę, podtrzymywać nadzieję. Jest to też intymny akt podarowania innym swojego czasu, swojej wrażliwości i obecności, której formą jest odręczne przepisanie wiersza, ofiarowanie go. Wiersz może być darem dla kogoś bliskiego, dla kogoś, kto jest w zasięgu ręki, ale osób, którym podaruje się wiersz, warto poszukać też tam, gdzie słowo poezji, słowo niosące sens i nadzieję”

Jeżeli macie ochotę do czynnego udziału w akcji i zapoznania się z poezją Zbigniewa Herberta – to zapraszam do biblioteki szkolnej.

 

Iga Szwajkosz, nauczyciel bibliotekarz