Tradycyjnie społeczność KOSTKI we wrześniu (w tym roku – 24 września 2019 r.) przystępuje do ślubowania i pasowania uczniów klas pierwszych. Do ślubowania i pasowania przystąpiło 233 uczniów, tworzących 9 oddziałów – uczniowie po szkole podstawowej i po gimnazjum. Należy zaznaczyć z radością, że jest to najliczniejszy rocznik uczniów klas pierwszych w historii KOSTKI. Uroczystość odbyła się w Kościele Matki Bożej Dobrej Rady. Koncelebrowanej Mszy św. przewodniczył Ojciec Prowincjał Jakub Kołacz SJ wraz z innymi jezuitami. Swoją obecnością uświetnili uroczystość zaproszeni Goście i Rodzice uczniów. Po homilii wygłoszonej przez Ojca Prowincjała, nastąpiło ślubowanie na Sztandar szkoły, które przeprowadził Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego Jan Łuczak. Zawsze w czasie ślubowania jest to wzruszający moment, kiedy uczniowie wypowiadają słowa roty – ślubujemy i kończą ślubowanie prośbą – Tak nam dopomóż Bóg.

Zaraz po ślubowaniu nastąpiło pasowanie relikwiami św. Stanisława Kostki na uczniów KOSTKI, tzw. „kostkowiczów”, które przeprowadził ojciec Prowincjał i Józef Rostworowski. Uświetnił całą uroczystość zespół wokalny KOSTKI pod dyrekcją pani Anny Lech. Godne i dostojne zachowanie uczniów świadczyło o głębokim przeżywaniu aktu ślubowania i pasowania. Do tradycji KOSTKI należy wspólny przemarsz, klasami za Sztandarem szkoły ulicami Kozłówka do KOSTKI. Ostatnia część uroczystości należała do Rodziców, którzy jak zwykle przygotowali „słodki” poczęstunek, na pięknie nakrytych i udekorowanych stołach w stołówce u „Stasia”. Główną atrakcją poczęstunku były ciasta upieczone przez Mamy uczniów (rozmaite smaki, kolory…bardzo smaczne ciasta, ciasteczka..). Całą uroczystość uwieczniliśmy na zdjęciach, do których oglądania – serdecznie zapraszam.

Józef Rostworowski, Dyrektor ds. Nadzoru Pedagogicznego

zobacz zdjęciaZdjęcia Autorstwa: p. Sławomira Kasprzyckiego oraz Archiwum KOSTKI
zobacz zdjęciaZdjęcia Autorstwa: p. Moniki Dybowskiej