Drodzy licealiści, zespół ds. współpracy międzynarodowej zachęca do zapoznawania się z informacjami o możliwościach podejmowania nauki za granicą. Jedną z takich propozycji, skierowanych do uczniów klas pierwszych i drugich liceum jest program FLEX (Future Leaders Exchange Program). Jest on całorocznym, w pełni finansowanym przez Departament Stanu USA programem wymiany uczniów szkół średnich, którzy wyjeżdżają do Stanów Zjednoczonych na cały rok szkolny. Od 27 lat w programie FLEX uczestniczyło ponad 28 000 uczniów ze szkół średnich z Europy, Eurazji oraz Azji Środkowej. Celem programu jest promowanie wzajemnego szacunku i zrozumienia pomiędzy obywatelami Stanów Zjednoczonych, a mieszkańcami określonych krajów. By wziąć udział w programie w roku szkolnym 2020/2021 należy złożyć aplikację w terminie do 17 października 2019 r.

W programie mogą brać udział uczniowie, którzy:

  • mają polskie obywatelstwo,
  • urodzili się między 15.07.2002, a 15.07.2005
  • uczą się aktualnie w 1 lub 2 klasie liceum/technikum
  • znają język angielski w stopniu komunikatywnym
  • spełniają wymogi dotyczące uzyskania wizy USA (J-1) oraz nie spędzili więcej niż 90 dni w ciągu ostatnich 5 lat w USA

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.americancouncils.pl.

Zainteresowanych innymi programami – także dającymi możliwość studiowania za granicą – zapraszamy do kontaktu (koordynator zespołu – p. Agnieszka Baran, p. 313).

Zespół ds. współpracy międzynarodowej