Serdecznie zapraszam na spotkanie  z Rodzicami uczniów, którzy wyrazili chęć wyjazdu wakacyjnego do Hiszpanii z Kostką. Zebranie odbędzie się w czwartek -13.06.2019 o godzinie 19 na stołówce szkolnej. W programie: szczegółowe omówienie wyjazdu- zbiórka, powrót itp., oddanie kart kolonijno- obozowych i podpisanych umów.Bardzo proszę o odbiór kart kolonijnych i umów do podpisania u p. Nazim sala 202. Przypominamy również o dokonanie całości wpłaty do końca czerwca. W załączeniu przesyłam wzór karty kolonijnych- można pobrać i wypełnione oddać na spotkaniu- zwłaszcza absolwenci naszej szkoły. Przesyłam również link do hotelu w Hiszpanii. ESPLENDID http://www.hotelesplendid.es/

Zofia Nazim, nauczyciel języka angielskiego
http://www.planik-travel.pl

Karta Kolonijna / Obozowa