Firma InPhoTech, patron klas matematyczno-fotonicznych, zaprasza pełnoletnich uczniów klasy II A do udziału w tygodniowych bezpłatnych praktykach w siedzibie firmy w Ołtarzewie k. Warszawy.

W tym roku istnieje możliwość odbycia praktyk przez dwie osoby w terminie 5-9.08.2019 lub 12-16.08.2019 (do wyboru). Firma zapewnia dojazd z Warszawy do siedziby firmy, zaś szkoła pomoże w organizacji noclegu w stolicy. Koszty wyżywienia i dojazdu do Warszawy uczniowie pokrywają sami. Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o odbyciu praktyk.

Osoby zainteresowane odbyciem stażu proszone są o przesłanie CV, listu motywacyjnego oraz formularza ocen do dnia 14 czerwca na adres
[email protected]. W CV należy zawrzeć klauzulę informacyjną podaną w opisie oferty.

O przyjęciu kandydatów, na podstawie złożonych dokumentów, decydować będą pracownicy InPhoTech. Przy wyborze oceniane będą: aktywność na zajęciach z InPhoTech, staranność przygotowania dokumentów, motywacja do podjęcia praktyk, oceny, dodatkowe aktywności pozaszkolne.

Warunkiem udziału jest pełnoletniość praktykanta.

Zapraszamy do aplikowania!

Opis Oferty

Przewidywane Oceny

Piotr Nowak, nauczyciel fizyki

Agnieszka Baran, psycholog, koordynator współpracy międzynarodowej