Niezwykłe Watykańskie rekolekcje dla cywilnych i religijnych przywódców Sudanu Południowego.

Niezwykły gest Papieża Franciszka.

Tak wiele zależy od każdego z nas. 
Proszę o modlitwę o pokój w Sudanie Południowym. 

O.Tomasz Nogaj SJ, dyrektor KOSTKI Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Jezuitów