26 marca 2019r. utalentowane uczennice KOSTKI wzięły udział w XVIII Nowohuckim Przeglądzie Artystycznym w Językach Obcych, który został objęty honorowym patronatem Małopolskiego Kuratora Oświaty.
Impreza adresowana jest do młodych pasjonatów języków obcych. Ideą Przeglądu Artystycznego w Językach Obcych jest przede wszystkim okazja do spotkania się uczniów i nauczycieli z różnych szkół i umożliwienie uczestnikom skonfrontowania swych umiejętności artystycznych i językowych. Spotkanie ma charakter konkursu. W tym roku uczniowie mogli zaprezentować swoje umiejętności w dwóch kategoriach:
• piosenka
• krótka forma sceniczna
Nasze uczennice zaśpiewały dwie piosenki oraz zaprezentowały krótką formę sceniczną – monolog napisany przez Gabrysię Mączkę i p. Iwonę Pasławską-Smęder. Swoim emocjonalnym wykonaniem Gabrysia wywalczyła III miejsce! Warto dodać, że podczas obrad jury, uczestnicy spontanicznie wyszli na scenę i wspólnie zaczęli śpiewać pokazując, jak pięknie pasja łączy ludzi.
Serdecznie gratulujemy i zachęcamy do dzielenia się swoimi talentami i znajomością języków obcych w kolejnych konkursach.

Karina Larecka, nauczyciel języka angielskiego