Emocję związane z dniem otwartym szkoły jeszcze nie opadły a już grupa uczniów z klas 1D i 2C uczestniczyła w sobotnim wykładzie zorganizowanym specjalnie dla Kostki przez Wydział Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. 

Tematem wykładu były „Współczesne konflikty zbrojne na Świecie”. Tematyka trudna, ale niestety jak najbardziej aktualna. Spotkanie zostało poprowadzone przez prezesa Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego pana dr. Piotra Wilczyńskiego. 
Nasi uczniowie aktywnie uczestniczyli w spotkaniu, zadawali merytoryczne pytania. Na zakończenie prowadzący wykład widząc duże zainteresowanie tą tematyką, zaprosił słuchaczy do uczestnictwa w Olimpiadzie Geopolitycznej.

Szymon Tarkowski, nauczyciel geografii
zobacz zdjęcia